Gottamentor.Com
Gottamentor.Com

10 Gaya Kepimpinan. Yang mana satu untuk dipilih?

10 Leadership styles. Which one to choose?

Gaya kepimpinan jelas kelihatan dalam persekitaran profesional dan peribadi. Sebilangan besar orang mempunyai gaya kepemimpinan yang mereka kembangkan sebagai sebahagian daripada keperibadian mereka, sering kali sebagai tindak balas terhadap pelbagai pengalaman hidup. Contohnya, seseorang dalam tentera yang mempunyai kedudukan kepimpinan mungkin mempunyai gaya autokratik. Orang lain dengan latar belakang agama yang kuat mungkin mempunyai gaya kepemimpinan hamba.


Kadang kala organisasi memerlukan gaya kepemimpinan tertentu. Seseorang boleh mencari organisasi yang memerlukan gaya kepemimpinan semula jadi mereka, atau mengubah gaya mereka agar sesuai dengan keperluan organisasi.

Isi kandungan


 • 1 Mendelegasikan Kepimpinan
 • 2 Kepimpinan autoritarian (Autokratik)
 • 3 Kepimpinan Partisipatif (Demokratik)
 • 4 Kepimpinan Transformasional
 • 5 Kepimpinan Transaksional
 • 6 Kepimpinan Kejurulatihan
 • 7 Kepimpinan Berwawasan
 • 8 Kepimpinan Paceset
 • 9 Kepimpinan Hamba
 • 10 Memilih Gaya Kepimpinan Anda
 • 11 Kesimpulannya
  • 11.1 Catatan Berkaitan

Pilihan yang memberikan peluang paling banyak adalah belajar bagaimana menyesuaikan gaya kepemimpinan seseorang dengan persekitaran di mana mereka harus memimpin. Mengetahui ciri-ciri gaya kepemimpinan adalah penting agar anda dapat mengenal pasti gaya kepemimpinan anda sendiri dan juga gaya kepemimpinan yang lain, dan mengembangkan ciri-ciri gaya kepemimpinan yang diperlukan pada waktu dan tempat tertentu.

Terdapat kelebihan dan kekurangan setiap gaya kepimpinan. Dalam artikel ini, kami akan membantu anda mengenal pasti gaya kepemimpinan yang anda miliki sekarang dan ciri gaya kepemimpinan yang lain. Selain itu, kita akan melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kami belum memasukkan semua gaya kepemimpinan yang mungkin, tetapi gaya yang paling mungkin anda hadapi dan mungkin ingin menggunakan diri anda sendiri.


Mendelegasikan Kepimpinan

Gaya kepemimpinan perwakilan, juga dikenali sebagai laissez-faire, berfungsi dengan baik dengan pekerja terlatih dan berpengalaman yang memerlukan pengawasan minimum. Pemimpin jenis ini memberikan sedikit panduan kepada mereka yang melaporkan kepada mereka.Kelebihan:


Mendelegasikan tugas memungkinkan pemimpin mempunyai lebih banyak masa untuk tugas orang lain yang mungkin dianggap lebih penting. Dengan kumpulan yang tepat, perwakilan dapat mencabar pengikut dan membina harga diri mereka, kerana mereka menyedari perwakilan mempercayai kemahiran dan kemampuan mereka. Kerap kali, perwakilan menghasilkan idea inovatif. Mendelegasikan juga memberi peluang untuk pertumbuhan ketika pekerja menangani dan berjaya dalam tugas yang lebih sukar dan lebih penting yang didelegasikan.

Kekurangan:


Mereka yang melapor kepada pemimpin perwakilan mungkin tidak produktif. Selain itu, mereka mungkin sukar bekerja tanpa pengawasan dan mengalami tekanan kerana tidak mengetahui harapan pemimpin mereka. Mereka yang melapor kepada pemimpin perwakilan kadang-kadang tidak produktif dan enggan menerima tanggungjawab peribadi.

Kepimpinan autoritarian (Autokratik)

Authoritarian (Autocratic) Leadership


Pemimpin yang berwibawa atau autokratik memberikan harapan yang jelas dan memberi tumpuan kepada memerintah dan mengawal. Pemimpin autoritarian membuat keputusan sendiri tanpa input daripada orang lain. Mereka sering berkuasa sepenuhnya, memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan. Gaya kepemimpinan ini berfungsi paling baik apabila ada keperluan untuk bimbingan ketat untuk sekumpulan individu, kerana kekurangan pengalaman atau arahan baru untuk syarikat atau kumpulan.

Kelebihan:


senarai penegasan untuk orang lain

Gaya kepemimpinan autoritarian berfungsi dengan baik bagi mereka yang memerlukan pengawasan yang ketat dan memerlukan arahan. Biasanya dicirikan oleh peraturan, peraturan, dan piawaian, gaya kepemimpinan autoritarian berfungsi dengan baik apabila kerja mesti diselesaikan dengan cepat. Selain itu, ia berfungsi paling baik apabila pemimpin autoritarian mempunyai lebih banyak pengetahuan daripada yang dimiliki oleh pengikutnya.

Kekurangan:

Kepimpinan autoritarian tidak berfungsi dengan baik apabila mereka yang dipimpin mempunyai pengetahuan yang setara atau lebih banyak daripada yang dipimpin oleh individu. Ia tidak mendorong kreativiti dan ramai pekerja tidak menyukai kaedah kepemimpinan ini. Kadang-kadang orang mengalami kesukaran untuk berfungsi, bahkan menjadi bermusuhan, ketika mereka melaporkan kepada pemimpin yang otoriter.

Kepimpinan Partisipatif (Demokratik)

Gaya partisipatif atau demokratik memperlihatkan keseimbangan antara gaya kepemimpinan autokratik (pengendali) dan perwakilan (laissez-faire) dan berfungsi dengan baik dalam organisasi yang menginginkan inovasi. Ramai yang percaya gaya kepemimpinan ini adalah yang paling berkesan. Walaupun gaya kepemimpinan ini meminta input daripada ahli pasukan (pekerja), pemimpin partisipatif membuat keputusan akhir. Walau bagaimanapun, adalah penting, pemimpin dan pengikutnya merasa positif mengenai matlamat dan hasil rancangan atau keputusan. Selain itu, pemimpin perlu dapat menyalurkan idea segar dari orang lain.

Kelebihan:

Salah satu sebab kepemimpinan demokratik dianggap sebagai gaya kepemimpinan yang paling berkesan adalah kerana banyak kelebihannya.

 • Semangat ditingkatkan melalui sumbangan untuk proses membuat keputusan.
 • Oleh kerana itu menyebabkan orang merasa seolah-olah pendapat mereka penting, harga diri ditingkatkan.
 • Perubahan diterima dengan mudah kerana pekerja terlibat dalam proses perubahan.
 • Sumbangan cenderung berkualiti tinggi.
 • Penglibatan meningkatkan motivasi dan kreativiti.
 • Apabila ahli pasukan merasakan sumbangan mereka penting, komitmen terhadap matlamat dipupuk.

Kekurangan:

Gaya kepemimpinan partisipatif bukanlah pilihan terbaik apabila keputusan mesti dibuat dengan cepat atau ketika mereka yang dipimpin tidak bersedia dan diberitahu cukup untuk membantu pemimpin.

Kepimpinan transformasi

Transformational Leadership

Pemimpin transformasi memberi tumpuan kepada gambaran besar dan matlamat organisasi yang besar dan menyerahkan tugas yang lebih kecil kepada pasukan. Pekerja termotivasi dan produktiviti ditingkatkan dengan pemimpin menganggap penglihatan tinggi dan memberikan komunikasi yang baik. Pemimpin transformasional biasanya bertenaga dan cerdas, komited terhadap organisasi dan matlamatnya. Bersama dengan kepemimpinan partisipatif (demokratik), ini adalah gaya kepemimpinan lain yang banyak dipercayai sangat berkesan.

Kelebihan:

Salah satu ciri utama gaya kepemimpinannya ialah kemampuan memotivasi dan memberi inspirasi kepada pengikut. Selain itu, pemimpin ini mengarahkan perubahan positif dalam kumpulan. Hasilnya adalah prestasi yang lebih tinggi dan kepuasan pekerja. Pemimpin transformasi bertindak dengan orientasi terhadap perkhidmatan dan biasanya mempunyai asas nilai positif seperti kejujuran, kepercayaan, dan keadilan. Oleh itu, pengikut inilah yang paling banyak mendapat manfaat daripada jenis kepemimpinan ini, bukan pemimpin.

Kekurangan:

Kadang-kadang pemimpin transformasional mengembangkan sikap 'apa sahaja yang berlaku' untuk mencapai matlamat organisasi. Pemimpin transformasi mesti mengelakkan berjam-jam dan tarikh akhir yang tidak masuk akal, atau pekerja akan kehilangan inspirasi untuk bekerja.

Melihat hasil kepemimpinan transformasional yang diinginkan memerlukan masa, jadi gaya kepemimpinan ini tidak sesuai apabila organisasi mencari hasil yang cepat.

Kepimpinan Transaksional

Kepemimpinan transaksional memberikan ganjaran wang untuk kejayaan dan hukuman kerana kegagalan. Pemimpin menetapkan matlamat yang telah ditentukan dengan input dari ahli pasukan. Pemimpin transaksional meninjau hasil dan memberikan latihan untuk membantu ahli pasukan yang gagal memenuhi matlamat pasukan. Gaya kepemimpinan ini sering digabungkan dengan gaya lain, kerana banyak majikan mempunyai penilaian prestasi secara berkala sebagai sebahagian daripada struktur organisasi mereka dengan kenaikan gaji bergantung pada kejayaan menyelesaikan tujuan kerja.

Kelebihan:

Kepemimpinan transaksional menghasilkan penerangan dan peranan pekerjaan yang dirancang dengan jelas. Pekerja tahu apa yang mesti mereka lakukan dan apa kelebihannya untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditentukan. Pemimpin menawarkan banyak arahan, yang memberi rasa aman kepada pekerja. Kerap kali, ahli pasukan menunjukkan prestasi yang baik agar dapat menerima ganjaran yang dijanjikan.

Kekurangan:

Perniagaan dan organisasi birokrasi yang sangat besar memilih kaedah ini untuk mengekalkan status quo. Malangnya, gaya transaksional tidak mendorong kreativiti.

Kepimpinan Kejurulatihan

Coaching Leadership

Pemimpin bimbingan mempunyai keinginan untuk memberikan bimbingan kerjaya dan membantu mereka yang melaporkan kepada mereka mencapai tujuan peribadi dan profesional mereka. Untuk melakukannya, mereka memberikan maklum balas berterusan mengenai prestasi, mendelegasikan, dan mencabar laporan langsung mereka. Sering kali, pemimpin menolak menggunakan gaya bimbingan kerana memerlukan lebih banyak masa daripada gaya kepemimpinan yang lain. Oleh itu, ia adalah gaya kepemimpinan yang paling tidak digunakan di tempat kerja, yang sangat disayangkan kerana memberikan banyak kelebihan.

Kelebihan:

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kepimpinan pelatih memerlukan masa. Walau bagaimanapun, pelaburan yang dibuat untuk pekerja memberikan kelebihan berikut:

 • Meningkatkan hasil keseluruhan
 • Mewujudkan persekitaran kerja yang positif
 • Pekerja tahu jangkaan dan dapat menepati mereka

Kekurangan:

Gaya kepemimpinan bimbingan memerlukan lebih banyak masa daripada gaya lain, dan beberapa orang kekurangan keperibadian untuk melatih dengan berkesan.

Kepimpinan Berwawasan

Pemimpin berwawasan memberi inspirasi kepada orang lain untuk menyumbang pada visi mereka. Pemimpin berwawasan yang kuat menggerakkan pengikutnya ke arah visi masa depan bersama dengan kepercayaan bahawa visi itu dapat menjadi kenyataan. Komitmen pemimpin dan pengikutnya memberikan hala tuju dan kejayaan.

Kelebihan:

Kepimpinan berwawasan sering digabungkan dengan gaya kepemimpinan yang lain. Banyak pemimpin hebat sepanjang sejarah telah menggunakan gaya penglihatan, iaitu Alexander the Great dan Martin Luther King.

Kekurangan:

Pemimpin yang berwawasan mesti memahami apa yang berlaku baik secara sosial dan ekonomi, bukan sahaja di industri mereka, tetapi juga di peringkat nasional dan global. Mereka juga mesti dapat menyampaikan penglihatan mereka dengan berkesan.

Kepimpinan Pacesetting

Pacesetting Leadership

Gaya kepemimpinan langkah pantas berfungsi paling baik untuk tujuan jangka pendek, kerana melibatkan mendorong peserta untuk memulakan tujuan dan mencapai hasil. Pemimpin langkah pantas menetapkan standard yang tinggi bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga bagi mereka yang mereka pimpin. Mereka ingin memotivasi pengikut mereka dengan contoh. Gaya kepemimpinan ini paling berkesan apabila hasil yang cepat diperlukan.

Kelebihan:

Pemimpin penentuan langkah membuat pengikut mereka bergerak ke arah kemajuan dengan cepat. Pengikut sering bertenaga tinggi, mencapai prestasi yang luar biasa dalam mencapai matlamat. Gaya pacesetter paling sesuai dengan pekerja yang berkemahiran tinggi dan dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

Kekurangan:

Pemimpin penentuan tempat tidak mempunyai masa untuk memberi maklum balas kepada pekerja. Selain itu, tidak ada masa untuk mengajar atau membimbing seseorang sekiranya mereka memerlukan bantuan.

Kepimpinan Hamba

Terdapat sebilangan besar ciri-ciri pemimpin pelayan.

 • Pemimpin hamba melayani orang lain dengan menolong mereka memperbaiki dan mencapai tahap kerjaya mereka.
 • Pemimpin hamba tidak mementingkan diri sendiri, sifat laksamana.
 • Pemimpin hamba merasa bertanggungjawab terhadap orang lain.
 • Kepemimpinan hamba dicirikan dengan mendengar dengan penuh rasa empati, dan komitmen terhadap pertumbuhan pengikut mereka.

Oleh kerana ciri-ciri yang disenaraikan di atas, kepemimpinan hamba sering dilihat pada mereka yang bekerja untuk tujuan sosial atau berusaha menolong mereka yang kurang bernasib baik.

Kelebihan:

Kepemimpinan hamba jarang dilihat dalam persekitaran korporat, yang memalukan kerana mempunyai banyak kelebihan.

 • Sifat kolaboratif kepemimpinan hamba membina komuniti.
 • Pemimpin yang berkhidmat membuat persekitaran yang dibina berdasarkan kepercayaan dan kerja berpasukan, mewujudkan perasaan kepuasan.
 • Pengurusan diperibadikan, membawa kepada perpaduan dalam pelbagai kumpulan.
 • Pembangunan kerjaya ditekankan, bersama dengan keseimbangan kerja-rumah.
 • Pemimpin yang berkhidmat mendapat penghormatan, sehingga mendorong pekerja mencapai tahap produktiviti yang tinggi.

Kekurangan:

Pekerja sering tidak mempunyai peluang untuk berfikir secara kreatif. Selain itu, pekerja mesti mempunyai matlamat yang sama dengan pemimpin pelayan agar gaya kepemimpinan ini berkesan.

Memilih Gaya Kepimpinan Anda

Choosing Your Leadership Style

Seseorang mungkin mempersoalkan mana yang terbaik, untuk menentukan gaya kepemimpinan semula jadi seseorang dan menggunakannya dalam pekerjaan yang dipilih, atau mengembangkan gaya kepemimpinan yang dipilih oleh syarikat atau yang berkaitan dengan situasi tersebut. Jawapannya adalah bergantung kepada anda, matlamat kerjaya anda, syarikat tempat anda bekerja, dan keadaan semasa. Secara umumnya, pemimpin hebat menggunakan salah satu gaya kepemimpinan yang lebih berkesan, seperti gaya kepemimpinan partisipatif (demokratik) atau gaya kepemimpinan transformasional. Namun, untuk menjadi efektif, gaya kepemimpinan mesti memenuhi syarat, keperluan, dan tujuan organisasi. Pertimbangkan perkara berikut:

 • Delegasi kepemimpinan (laissez-faire) berfungsi dengan baik dengan sekumpulan individu yang mapan dengan latihan yang komprehensif dan pengetahuan serta kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan.
 • Pemimpin otoriter (autokratik) mempunyai kemampuan untuk mengambil pekerja yang tidak berpengalaman dan mengarahkan kerja mereka dengan berkesan. Oleh itu, gaya kepemimpinan ini berfungsi dengan baik di syarikat baru atau persekitaran kerja.
 • Kepemimpinan demokratik adalah pendekatan yang berkesan ketika berusaha menjaga dan mengeratkan hubungan dengan orang lain, seperti dalam lingkungan kerja berdasarkan pasukan.
 • Kepemimpinan transformasional berfungsi dengan baik di persekitaran di mana perubahan diperlukan seperti ketika syarikat mengambil arah baru atau memperkenalkan produk baru.
 • Kepemimpinan transaksional berfungsi dengan baik untuk pekerja yang didorong oleh ganjaran dan hukuman Oleh itu, peneraju transaksi sering dilihat dalam persekitaran yang sangat berorientasikan matlamat.
 • Kepimpinan bimbingan berfungsi dengan baik dalam kumpulan kecil dan erat dengan tujuan yang sangat spesifik.
 • Pemimpin berwawasan sangat berkesan dengan permulaan organisasi atau pengenalan sistem atau produk baru.
 • Gaya pacesetting sangat berkesan untuk projek jangka pendek.
 • Gaya kepemimpinan hamba berfungsi dengan baik untuk organisasi Kristian dan di sektor awam.

Kesimpulannya

Gaya kepemimpinan merujuk kepada tingkah laku ciri yang digunakan semasa membimbing, mengurus, mengarahkan, dan / atau memotivasi sekumpulan orang. Orang mempunyai gaya kepimpinan yang berbeza. Selain itu, organisasi sering mempunyai gaya kepemimpinan tertentu yang ditentukan untuk pelbagai jawatan. Penting untuk mengetahui gaya kepemimpinan mana yang paling sesuai dalam pelbagai persekitaran kerja, sehingga anda dapat memilih gaya yang paling efektif untuk situasi tertentu.

Setiap gaya kerja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kuncinya ialah memilih gaya kepimpinan yang tepat pada masa yang tepat. Melakukannya menolong seseorang menjadi pemimpin yang hebat dan memperoleh kejayaan yang diinginkan seseorang dalam kehidupan peribadi dan profesional mereka.